Yeşil Haber | Yenilenebilir Enerji Platformu

Yeşil Haber | Yenilenebilir Enerji Platformu

Petrol fonu, güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapacak

Dünyanın en büyük devlet fonu olan ve Petrol Fonu olarak da bilinen trilyon dolar değerindeki Norveç Emeklilik Fonu fosil yakıtlara yatırdığı milyarlarca doları geri çekerek, güneş ve rüzgar pazarlarına giriyor.

RES’lerin elektrik üretimindeki payı yüzde 8’e ulaştı

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, 2006 yılında rüzgar santrallerinin Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisindeki payının yüzde 0,1 seviyesinde iken, 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 8'e yükseldiğini söyledi.

Küresel enerji hedefleri tutmuyor

Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, BM, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ortak bir rapora göre, gelişmeler 2030 için belirlenen küresel enerji hedeflerine ulaşmak için yeterli değil.

Zorlu elektrikli şarj istasyonu sayısını 56’ya çıkardı

Zorlu Energy Solutions (ZES), Ege ve Akdeniz’de açtığı 9 yeni istasyonla Türkiye genelindeki elektrikli şarj istasyonu sayısını 56’ya çıkardı.

“Mürekkep şirketleri gelecekte güneş işine girebilir”

Fütürist ve girişimci Alphan Manas, ‘perovskite’ ana maddesi nedeniyle mürekkep şirketlerinin yakın gelecekte güneş enerjisi işine girebileceğini belirterek “Devletin perovskite’ı stratejik ürünler arasına alması gerekir” dedi.

Sabancı’nın enerji portföyü 4.107 MW’ye çıktı

Sabancı Holding ikincisi yapılan rüzgar YEKA ihalesinde 500 MW’lık kapasite kazandı. Halihazırda 3.607 MW kurulu gücüyle, Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi olan holding bünyesindeki Enerjisa’nın kapasitesi 4.107 MW’ye çıktı.

“Doğudan batıya mini YEKA güneş santralleri geliyor”

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Daha küçük ölçekte doğudan batıya güneş potansiyelinin yüksek olduğu illerde 40'ar 50'şer megavatlık mini YEKA GES'leri planlıyoruz. Onun da önümüzdeki günlerde takvimini açıklayacağız” dedi.

YEKA 2 rüzgar ihalesini Enercon ve Enerjisa kazandı  

4 farklı bölge için yapılan YEKA 2 rüzgar ihalesinde Muğla ve Balıkesir bölgesini Enercon, Aydın ve Çanakkale bölgesini ise Enerjisa kazandı.

Çatı üstü güneş finansmanında leasing modeli

Lisanssız yenilenebilir enerjide üst sınırın 5 MW’ye çıkması ve tüketim fazlası elektriğin şebekeye satışına imkan veren düzenleme sonrası çatı üzeri güneş kurulumu için leasing fırsatı sunuluyor.

Akıllı şarj elektrikli araçların kaderini belirleyecek

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA tarafından hazırlanan “Elektrikli araçlarda akıllı şarj yenilikleri“ başlığını taşıyan rapora göre, elektrikli araçların şebeke üzerinde yaratacağı baskı sorunu akllı istasyon teknolojileriyle çözülebilir.