YEKA GES 2 yarışması iptal edildi

YEKA GES 2 yarışması iptal edildi

PAYLAŞ
0

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), YEKA GES-2’nin iptal edildiğini açıkladı.

YEKA GES-2 olarak adlandırılan kapasite tahsisisinde; 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) esaslarına göre güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 (beşyüz) MWe, Hatay-Erzin’de 200 (ikiyüz) MWe ve Niğde-Bor’da 300 (üçyüz) MWe gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 (otuz) yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak 3 (üç) ayrı yarışma düzenlenmesi planlıyordu.

Enerji sektöründen gelen ilk değerlendirmelere göre, bakanlığın bu değişikliği 1000 MW tek bir ihale yerine, her ilde 5-20-20-50 MW’lık ihaleler düzenlenmesi düşüncesi ile yapmış olabileceği konuluşuluyor.

GÜNDER Mini YEKA olarak bu öneriyi 18 Nisan 2018’de bakanlığa vermişti.

BİR CEVAP BIRAK