Hakkımızda

Hakkımızda

Merhaba,

Yenilenebilir enerjilerin toplam arz içindeki payı tüm dünyada hızla artıyor. Özellikle pil teknolojisinin gelişerek daha fazla elektrik depolamaya imkan vermesi yakın gelecekte oyunu değiştirecek.

Gelişen teknolojiler rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimini fosil yakıtlara kıyasla rekabetçi hale getirdi.

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin enerji ihtiyacı her yıl düzenli olarak artıyor. Enerji Bakanlığı’nın projeksiyonuna göre, 2023 yılında elektrik tüketimi 2 katına çıkarak yaklaşık 500 milyar kWh seviyesine ulaşacak.

Bu talebin karşılanması için kurulu gücün de aynı oranda artması ve 2023 yılında 100 bin MW’ye ulaşması gerekiyor. Bu kapasiteye ulaşmak için her yıl 5 milyar dolar enerji yatırımına ihtiyaç bulunuyor.

Enerji ihtiyacının karşılanmasında temel strateji ise ithalat bağımlılığını azaltıp, yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmak. 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30’a çıkarılması amaçlanıyor.

Stratejik planda, 130 milyar kWh/yıl enerji üretim potansiyeline sahip hidrolik potansiyelinin ekonomiye kazandırılması, rüzgar enerjisi kurulu gücünün 20 bin MW, 600 MW’lik jeotermal enerji potansiyelinin tümünün devreye alınması ve güneş enerjisinde ilk planda 600 MW daha sonra 3 bin MW kurulu güç hedefleniyor.

Yeşil Haber, işte bu gerçeklik üzerine kendini konumlandıran bağımsız bir haber portalı. Arkasında uzun yılların ekonomi ve enerji gazeteciliği tecrübesi bulunuyor.

Enerjiniz temiz kalsın